بیمارستان ها

  

ساعات حضور در مطب

     ایام هفته به جز روزهای پنجشنبه و جمعه ساعت 17تا 22

   سوابق تحصیلی و حرفه ای:   

 
فارغ التحصیل دکتری حرفه ای پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی تبریز :1383-1376
انتخاب به عنوان دانشجوی برگزیده دانشگاه علوم پزشکی تبریز در بخش پژوهشی :1383
دوره تخصصی روانپزشکی – دانشگاه علوم پزشکی تبریز :1391-1387
روانپزشک شاغل در دانشگاه علوم پزشکی جهرم :  1391- ادامه دارد
مطب خصوصی روانپزشکی :1391
مدیر گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم :1392

 

    فعالیت های علمی – تحقیقاتی:   

 
تالیف مجموعه مولتی مدیا با عنوان افسردگی با امتیاز معادل بازآموزی مدون : 1388
مدرس  دوره بازآموزی پزشکان شمال غرب کشور توسط نظام پزشکی 1389
مدرس دوره های آموزش ارتباط با بیمار برای دانشجویان و دستیاران تخصصی دانشگاه علوم پزشکی تبریز 1389-1390
سخنرانی در پنجمین کنگره دوسالانه سراسری خانواده و سلامت جنسی :آبان 1390
برگزاری سمینارهای آموزشی با موضوع اختلالات اضطراب و افسردگی ویژه پزشکان شاغل در پزشک خانواده با امتیاز بازآموزی مدون 92-1391
برگزاری دوره آموزش اختلالات روانپزشکی کودکان و نوجوانان ویژه پزشکان و روانشناسان با امتیاز بازآموزی مدون 1392
برگزاری سمینار آموزشی اختلالات مرتبط با سو مصرف مواد با امتیاز بازآموزی ویژه پزشکان و کادر پزشکی مرتبط: 1392
ارایه مقالات علمی در کنگره های داخلی
چاپ مقالات علمی – تحقیقاتی در مجلات پزشکی بین المللی
ارایه مقاله تحقیقاتی در شانزدهمین کنگره جامعه اروپایی طب اختلالات جنسی
(EROUPIAN SOCIETY OF SEXUAL MEDICINE- 2014)